Portfolio e-Tanah  
Logo e-Tanah  
Konsep & Bisnes Teras e-Tanah  
Skop e-Tanah  
Sejarah & Kronologi  
Direktori e-Tanah  
Galeri Gambar  
Carta Organisasi Pasukan Projek e-Tanah  
Piagam Pelanggan  
Soalan Lazim (Bahasa Inggeris)  
Soalan Lazim (Bahasa Melayu)  
Pekeliling
Cabutan Perlembagaan
Akta
Jaringan ke PTG / PTD
Jaringan Berkaitan Pentadbiran Tanah
Portal Atas Talian
Sistem e-Borang
   
 
 
 

   
  Jumlah Pelawat :  Laman Utama > Profil e-Tanah > Konsep & Bisnes Teras e-Tanah  
     
  Konsep e-Tanah

 • Menyediakan satu point of contact bagi pelanggan di kaunter dalam mendapatkan perkhidmatan.
 • Pelanggan boleh mendapat maklumat dan perkhidmatan secara on-line.
 • Bayaran cukai boleh dibuat di pusat bayaran setempat (seperti di Pejabat Pos dan TMpoint), di samping mana-mana pejabat tanah di dalam negeri berkenaan. (Bayaran cukai masih belum beroperasi untuk Pusat Bayaran Setempat, tarikh pelaksanaan akan diumumkan kelak)
 • Urusan Permintaan Ukur dan cetakan Pelan Akui dapat dibuat secara on-line antara pentadbir tanah dan JUPEM.
 • Ulasan Jabatan Teknikal dapat dipercepat dengan bantuan MyGDI.
 • Prosesan urusan dalaman melalui komputer dapat dibuat dengan lebih mudah dan cepat.
 • Memudahkan proses membuat keputusan.
 • Memudahkan pengawalan dan pemantauan ke atas prosesan.
 • Pembangunan sistem berasaskan web memudahkan penggunaan sistem oleh pengguna dalam pejabat tanah dan capaian maklumat oleh pelanggan tanpa mengabaikan aspek keselamatan.

 

Bisnes Teras e-Tanah

 

 • Mewujudkan satu sistem yang komprehensif di pejabat tanah untuk memodenkan semua aktiviti urusan tanah dalam usaha merealisasikan pelaksanaan Kerajaan Elektronik di seluruh Negara.
 • Penambahbaikan proses kerja, infrastruktur fizikal dan perundangan bagi memudah dan menyeragamkan proses kerja sedia ada.
 • Membangun dan menambahbaik fungsi sistem-sistem yang sedia ada selaras dengan Perancangan Strategi Teknologi Maklumat Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. Sistem-sistem ini akan diintegrasikan untuk membentuk satu sistem pentadbiran dan pengurusan tanah yang bersepadu.
 
 
Tarikh Kemaskini 18/03/2011
 
 
Hakcipta Terpelihara © 2008 | Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar