Portfolio e-Tanah  
Logo e-Tanah  
Konsep & Bisnes Teras e-Tanah  
Skop e-Tanah  
Sejarah & Kronologi  
Direktori e-Tanah  
Galeri Gambar  
Carta Organisasi Pasukan Projek e-Tanah  
Piagam Pelanggan  
Soalan Lazim (Bahasa Inggeris)  
Soalan Lazim (Bahasa Melayu)  
Pekeliling
Cabutan Perlembagaan
Akta
Jaringan ke PTG / PTD
Jaringan Berkaitan Pentadbiran Tanah
Portal Atas Talian
Sistem e-Borang
   
 
 
 

   
  Jumlah Pelawat :  Laman Utama > Profil e-Tanah > Sejarah & Kronologi  
     
  SEJARAH

Bagi merealisasikan pengkomputeran keseluruhan fungsi pengurusan dan pentadbiran tanah di negara ini, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE) merancang bagi mewujudkan satu sistem berkomputer yang bersepadu yang dikenali sebagai projek Sistem Permodenan Pejabat Tanah (SPPT) atau e-Tanah.

Kajian SPPT telah disiapkan pada Ogos 2002. Kajian telah dikemukakan kepada Jawatankuasa SPPT dan Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan (JITIK) serta agensi-agensi pusat dan diterima sebagai asas bagi melaksanakan projek ini.

Di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi yang diumumkan pada 21 Mei 2003, projek SPPT telah disenaraikan sebagai salah satu sistem untuk menyokong pentadbiran tanah di setiap peringkat pentadbiran secara fast track.

Pada 14 Ogos 2003, SPPT dimasukkan ke dalam agenda Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kerajaan Elektronik. SPPT mula dikenali sebagai e-Tanah. Hasrat bagi melaksanakan e-Tanah ini juga telah dimaklumkan dalam Mesyuarat Majlis Tanah Negara (MTN) pada 18 Disember 2003 yang lalu dan telah diperakui sebagai salah satu daripada projek Kerajaan Elektronik (electronic government) sebagaimana aplikasi-aplikasi perdana yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan.

KRONOLOGI

 • Ogos 2002- Kajian Sistem Pemodenan Pejabat Tanah (SPPT) telah  disiapkan oleh Perunding Tempatan iaitu Syarikat Sepakat Computer Consultant Sdn Bhd (SCC).

 • 14 Ogos 2003- Projek Sistem Pemodenan Pejabat Tanah (SPPT) dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kerajaan Elektronik

 • 9 April 2004- Selepas pilihanraya pada Mac 2004, Kementerian Kewangan telah mengarahkan supaya Projek Perintis e-Tanah dilaksanakan secara tender terbuka

 • 2- 3 Jun 2004- Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu e-Tanah Bil. 1/2004 telah memutuskan pindaan skop projek

 • 3 Ogos 2004- Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu e-Tanah Bil. 2/2004 telah membincangkan dan bersetuju dengan keseluruhan skop dan jadual pelaksanaan e-Tanah

 • 19 Januari 2005- Mesyuarat Jemaah Menteri memutuskan bahawa e-Tanah dilaksanakan secara perintis di Pentadbiran Tanah Pulau Pinang

 • 12 Oktober 2005- Surat Setuju Terima Tender (LOA) telah dikeluarkan kepada kontraktor yang dipilih, iLaunch Sdn. Bhd

 • 13 Oktober 2005- Mesyuarat ‘Kick-Off’ Projek Perintis e-Tanah telah diadakan

 • 21 April 2006- Kajian dan rekabentuk Sistem e-Tanah telah diselesaikan dan telah diendos oleh Mesyuarat Quality Assurance Group (QAG)

 • 12 Oktober 2006- Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah diadakan di Hotel Equatorial Pulau Pinang

 • 1 Mac 2007- Majlis menandatangani Kontrak Tambahan Projek Perintis e-Tanah di antara Y. Bhg. Dato’ KSU NRE mewakili Kerajaan Persekutuan dan Ketua Pengerusi Eksekutif iLaunch Sdn. Bhd

 • 5 Ogos 2009- Majlis menandatanganani Kontrak Projek Perluasan Sistem e-Tanah ke Negeri Sembilan dan Melaka di Nilai Spring Resort, Nilai Negeri Sembilan dengan kehadiran Y. Bhg. Dato’ KSU NRE

                                                                                             | KE ATAS |

   
   
  Tarikh Kemaskini 27/08/2009
   
   
  Hakcipta Terpelihara © 2008 | Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar