Portfolio e-Tanah  
Logo e-Tanah  
Konsep & Bisnes Teras e-Tanah  
Skop e-Tanah  
Sejarah & Kronologi  
Direktori e-Tanah  
Galeri Gambar  
Carta Organisasi Pasukan Projek e-Tanah  
Piagam Pelanggan  
Soalan Lazim (Bahasa Inggeris)  
Soalan Lazim (Bahasa Melayu)  
Pekeliling
Cabutan Perlembagaan
Akta
Jaringan ke PTG / PTD
Jaringan Berkaitan Pentadbiran Tanah
Portal Atas Talian
Sistem e-Borang
   
 
 
 

   
  Jumlah Pelawat :  Laman Utama > Profil e-Tanah > Skop e-Tanah  
     
 

SKOP e-Tanah

Melibatkan 9 modul utama yang terdiri dari 85 urusan.

 


APLIKASI

85 URUSAN DI DALAM SKOP ASAL APLIKASI SISTEM e-Tanah

Modul
Urusan
Pendaftaran

Pendaftaran Hakmilik Sementara
Pendaftaran Hakmilik Tetap dan Strata
Pendaftaran Hakmilik Sementara – DHD hilang
Pajakan Tanah Pindahmilik Gadai
Gadaian
Perintah Jual Mahkamah
Perintah Jual Pentadbir Tanah
Melepas Gadaian
Kaveat Persendirian
Tarikbalik Kaveat Persendirian
Semua business area yang ada dalam SPTB akan digunapakai dalam e-Tanah

Hasil Tanah

Kutipan Hasil

Hakmilik Strata

Pecah bahagi Bangunan
Penukaran Hakmilik Strata Provisional kepada Hakmilik Strata
Klasifikasi Bangunan Kos Rendah
Pecah Bahagi Petak
Penyatuan Petak
Penamatan Skim Strata
Waran Penahanan
Perbadanan Pengurusan
Penguatkuasaan-Seksyen 8 AHS

Pembangunan Tanah

Pecah Bahagian Tanah
Pecah Sempadan Tanah Penyatuan Tanah
Tukar Syarat Kegunaan Tanah Tukar Syarat Dibawah Enakmen Air
Tukar Syarat Dibawah Akta Pemuliharaan Tanah
Pecah Sempadan dan Tukar Syarat (Serentak)
Serahbalik Berimilik semula
Serahbalik seluruh tanah
Serahbalik sebahagian tanah
Pembangunan Tanah Di bawah Enakmen Air
Pembangunan Tanah Di bawah Akta Pemuliharaan Tanah
Pembangunan Tanah Di bawah Ordinan Taliair

Pelupusan

14.Pemberimilikan Tanah
15.Pemberimilikan – Rumah Murah
16.Lesen Pendudukan Sementara (TOL)
17.Lesen Pendudukan Sementara (TOL) Jangka Pendek
18.Pembaharuan TOL
19.Serahhak TOL
20.TOL dan Permit
21.Permit Bahan Batuan
22.Permit Ruang Udara
23.Serahhak Permit Ruang Udara
24.Permit Padang Ragut
25.Pajakan Tanah Rizab
26.Perizaban Tanah
27.Rayuan Penolakan Permohonan
28.Rayuan Lanjut Tempoh Bayaran
29.Rayuan Bayaran Ansuran
30.Rayuan Pengurangan Premium
Pemberimilikan tanah Kerajaan melalui lelongan
32.Pemberimilikan tanah di bawah GSA
33.Pajakan Tanah Rizab
34.Hak Lalu-lalang Awam
35.Hak Lalu-lalang Persendirian
36.Lesen Carigali
37.Pembaharuan Lesen Carigali
38.Pajakan Melombong
39.Pembaharuan Pajakan Melombong
40.Pengisytiharan Pembatalan Rezab Melayu
41.Pengisytiharan Rezab Melayu
42.Pengisytiharan Ubahsuai Had atau Sempadan Rezab Melayu
43.Pengisytiharan Untuk Memasukkan Tanah di bawah Rezab Melayu
44.Permohonan Untuk Menambah atau Memansuh atau Meminda Jadual Kedua Enakmen Rezab Melayu
45.Proses Mewartakan Tanah di bawah Akta Pemuliharaan Tanah 1960
46.Permohonan di bawah Akta Elektrik 1990
47.Pemberimilikan Tanah Bawah Tanah

Pengambilan Tanah

Pengambilan dibawah Seksyen 4
Pengambilan dibawah Seksyen 8
Pengambilan dibawah Seksyen 3(1)(b)/(c)

Consent

Kebenaran Pindahmilik/gadai/pajak

Penguatkuasaan

74.Seksyen 49 – Kemaraan Sungai atau Laut
75.Seksyen 100 – Perampasan Tanah Akibat Tidak Menjelaskan Cukai Tanah (Borang 8a)
76.Seksyen 127 – Pelanggaran Syarat, Kompaun dan Tindakan Perampasan Tanah
77.Seksyen 351 & 352 – Tanah Terbiar
78.Seksyen 425 – Pencerobohan Tanah Kerajaan
79.Seksyen 426 – Pencerobohan Ruang Udara Tanah Kerajaan
80.Seksyen 428 – Halangan Hak Lalulang
81.Bab 4 Bahagian 2 – Siasatan
82.Lain-lain Penguatkuasaan

Lelong

Perintah Jualan

PERKAKASAN DAN PERISIAN

• Penetapan perkakasan dan perisian
• Pemasangan, ujian dan pentauliahan

PENYEDIAAN TAPAK

• Pengubahsuaian bilik server
• Pengubahsuaian kaunter

KUTIPAN DATA DAN PINDAHAN DATA

• Migrasi data daripada sistem sedia ada (Sistem Pentadbiran Tanah Berkomputer dan Sistem Pungutan Hasil Tanah). Melibatkan aktiviti :
– Data Synchronization
– Data Cleaning
– Data Validation

• Kutipan dan penukaran data daripada fail dan dokumen-dokumen manual yang lain kepada format digital bagi semua urusan selain daripada data Pendaftaran dan Hasil

PERKHIDMATAN

• Kaunter Pejabat Tanah
– Pusat Urusan Setempat Single Point of Contact bagi semua urusan

• Perkhidmatan lain
– Bayaran cukai tanah boleh dibayar melalui :

  • Pejabat-pejabat Tanah
  • Pusat Pembayaran Setempat (Pejabat Pos, TMpoint)
  • Internet (e-Pembayaran)
INFRASTRUKTUR

• Meningkatkan keupayaan rangkaian di semua negeri.
• Mengukuhkan tahap keselamatan rangkaian.
• Merangkaikan agensi-agensi yang terlibat dalam pelaksanaan e-Tanah

PELAKSANAAN

• Projek Perintis e-Tanah di Pulau Pinang telah bermula pada Oktober 2005 dan akan siap April 2008.

• Post Implementation Study akan dilaksanakan untuk mengkaji impak terhadap perlaksanaan projek ini.

•Pengujian sistem akan dijalankan di Pejabat Tanah & Galian Negeri Pulau Pinang dan 5 Pejabat Tanah Daerah

LATIHAN

• Latihan dijangka akan dilaksanakan secara berterusan. Merangkumi :

• Latihan Teknikal Transfer of Technology.

• Latihan Pengguna Seminar dan Bengkel

 


| KE ATAS |

 

 
 
Tarikh Kemaskini 22/01/2008
 
 
Hakcipta Terpelihara © 2008 | Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar