Portfolio e-Tanah  
Logo e-Tanah  
Konsep & Bisnes Teras e-Tanah  
Skop e-Tanah  
Sejarah & Kronologi  
Direktori e-Tanah  
Galeri Gambar  
Carta Organisasi Pasukan Projek e-Tanah  
Piagam Pelanggan  
Soalan Lazim (Bahasa Inggeris)  
Soalan Lazim (Bahasa Melayu)  
Pekeliling
Cabutan Perlembagaan
Akta
Jaringan ke PTG / PTD
Jaringan Berkaitan Pentadbiran Tanah
Portal Atas Talian
Sistem e-Borang
   
 
 
 

   
  Jumlah Pelawat :  Laman Utama > Profil e-Tanah > Portfolio e-Tanah  
     
  Cookies Tabber Example

Portfolio

e-Tanah ini merupakan projek untuk membangunkan sistem pengurusan dan pentadbiran tanah yang bersepadu melalui penggunaan komputer sepenuhnya bagi mencapai hasrat kerajaan untuk melaksanakan Kerajaan Elektronik dalam perkhidmatan awam.

Objektif, Visi, Misi

OBJEKTIF
Membangunkan satu sistem pengurusan dan pentadbiran tanah yang bersepadu melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sepenuhnya bagi mempercepatkan dan meningkatkan sistem penyampaian transaksi tanah dan perkhidmatan lain yang berkaitan kepada orang awam.

VISI
Ke arah mempertingkatkan ketelusan dan integriti dalam perkhidmatan awam, khasnya dalam urusan pentadbiran dan pengurusan tanah.

MISI
Menambahbaik kualiti penyampaian perkhidmatan kepada rakyat melalui penyediaan satu sistem yang komprehensif, mudah digunakan, selamat dan boleh dipercayai.

--------------------------------------------------------------------------------


OBJECTIVE
To develop a comprehensive system in land offices in order to modernise all activities that are related to land to realise the implementation of electronic government in the public sector.

VISION
Towards the achievement of an updated, effective, and accurate National Land Administration System via Information Communication and Technology (ICT).

MISSION
To develop and implement a National Land Administration System via Information Communication Technology (ICT) towards enhancing the growth of national development.

Tujuan Utama

 • Meningkatkan kecekapan, ketelusan dan integriti.
 • Mewujudkan bank data tanah.
 • Mengurangkan karenah birokrasi.
 • Merupakan satu sistem yang komprehensif, bersepadu, mesra pengguna, selamat dan boleh dipercayai.
 • Memberi perkhidmatan berkesan kepada rakyat, peniaga-peniaga dan Kerajaan.
 • Ciri-Ciri Aplikasi

 • Sistem berasaskan teknologi web.
 • Sistem bersepadu dan seragam.
 • Mengambilkira keperluan semua negeri.
 • Integrasi dan adaptasi dengan sistem sedia ada.
 • Mengambilkira tahap keselamatan.
 • Gabungan konsep sistem berpusat dan teragih Hybrid System di antara PTG dan PTD.
 • Merupakan sistem pengurusan proses aliran kerja Workflow System.
 • Faedah

  Kepada Orang Awam

 • Perkhidmatan kaunter yang lebih mesra pelanggan melalui konsep Single Point of Contact (SPOC).
 • Pelanggan boleh mendapat maklumat dan perkhidmatan secara atas talian.
 • Bayaran cukai tanah boleh dilakukan melalui Internet dan pusat bayaran setempat seperti Pejabat Pos dan TMpoint (Bayaran cukai masih belum beroperasi untuk Pusat Bayaran Setempat, tarikh pelaksanaan akan diumumkan kelak).
 • Pelanggan mendapat khidmat lebih seragam, cepat, telus, dan berkualiti.


 • Kepada Kerajaan

 • Urusan Permintaan Ukur dan cetakan Pelan Akui dapat dibuat secara online antara Pejabat Tanah dan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM).
 • Ulasan jabatan teknikal dapat dipercepat hasil kerjasama dengan MyGDI (Malaysia Geospatial Data Infrastructure).
 • Prosesan urusan dalaman melalui komputer dapat dibuat dengan lebih mudah dan cepat.
 • Memudahkan kawalan dan pemantauan.
 • Penguatkuasaan lebih mudah dibuat dengan maklumat tersedia daripada sistem.
 • Memudahkan proses membuat keputusan.
 • Penambahan hasil Negeri dan Persekutuan.
 •  
   
  Tarikh Kemaskini 18/03/2011
   
   
  Hakcipta Terpelihara © 2008 | Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar